YOJO ING SAJRONING KALBU
Pengangkring

kopimorning
Kategori : lain lain
@ 15 Dec 2004 | 09:49:16


wis sauntara wektu aku nglembara ninggalake yojo. samsaya suwi ta tinggal lemah banyuku samsaya akeh wong2 kang pindah ing yojo. bocah2 pd ngangsu kawruh ing sekolah lan ing papan uripe kanggo sinau trapsila. bocah-bocah pada wegah lulus kuliah cepet, pada krasan urip ing yojo, ngebak2i yojo. sajabane gemah ripah uga adem ayem. aku kangen ngrasakake yojo koyo 5 taun kepungkur, mula bukane aku nglurug ing jakarta tekan saiki. yojo kang endah peni lan durung kakehan polusi amarga kendaraan ora pating sliwer.

kangen swaraning drumband setan ing wayah isuk lan maghrib, swaraning angop munyuk2 lan macan mbiroloka (omahku cedak bonbin je) pu gempu gempu gempuuuuuu, kangen ndelok gambar templek aeng2 ing bamper motor cah2 yojo... asli... stiker-e lucu2..., kangen ndelok cah2 pacaran pada seragam... suwer... mung ing kutho yojo sing akeh aku nemu poro sarimbit sing kaos, helm, tutup rai, utawa kaos kaki-ne pada diseragamke. terus.... poro mahasiswi kang nitih sepeda montor lanang, ayu, sekel, tumpakane tiger... very2 exotic (jare alm. raffles :D :D ) jaaannnn... iki mung ana ing yojo. aku rung tau ndelok poro mahasiswi ing jakarta podo nitih montor lanang.

seminggu kepungkur aku mulih yojo, dina minggu golek fotokopi ing saudegan gejayan amarga ing saudege omah ora ono kang bukak, anggonku goleki papan fotokopi kudu mandegke montor. nyawang ndangak kiwa tengen endi kang ono fotokopi. jaaaannnn.... gejayan saiki wis kemproh kakehan papan baliho kanggo iklan usaha. ndadak nyilakke endi kang ono fotokopi. rumangsaku 5 taun kepungkur isih resik soko papan reklame/iklan. byuh-byuh-byuh.... gejayan sing tau cidro jaman ontran2 reformasi wis dadi kutho cilik mandiri ing yojo. negara dalam negara.

bengine aku menyang teh poci pakalaman, anggonku mrono seko arah lor ngliwati gang cilik, nyabrang nyemplung jalan hardjono sakwetan puro pakualaman. panemuku, kuwi sawijining dalan kang tanpa owah wiwit jaman biyen. kahanane sepi nglangut ing bengi jam pitunan.

sanak kadang poro sedulur kabeh, nuwun sewu anggonku nulis ngagem boso jawi amarga aku nembe nandang kangen marang djaka lodang, kalawarti mardika basa jawi. opo majalah iku isih gesang.... ????

heaven knows.
::::: memento mori :::::
Lha pripun malih...

ngangkring @ 15 Dec 2004 | 10:57:23

Amargi dipun serat ngagem basa Jawi, kapurih kulo ugi nyerat ngagem basa Jawi...

Menawi sapuniko kathah panggenan ingkang mboten kados gangsal taun kepengker, pripun malih nggih... Sapuniko kathah tiyang ingkang sami mapan wonten kutho Jogja. Kutho Jogja mboten langkung ageng, nanging pendudukipun tambah terus.

Kulo sampun kinten-kinten kalih dasa sekawan taun urip wontening Jogja, nanging, sameniko ngrasakaken menawi Jogja tambah sumpek... saestu. Kathah kendaraan, lan ugi kathah pembangunan. Kabaripun, sapuniko pasar Beringharjo (ingkang sebelah wetan) saweg dipun bongkar, para pedagang mboten mangertos sami pindah dhateng pundhi...

Gejayan kathah baliho? Wah, Gejayan puniko "down town"... pripun malih...

** Nyuwun pangapunten menawi kathah ingkang mboten leres anggenipun nyerat ngagem basa Jawi... :D


yojo

ti2n ngangkring @ 15 Dec 2004 | 10:58:46

yojo pancen nyengsemke ati. kutho sing rikolo jaman semono tansah dadi pusating negoro. saiki, senajan klebu ing negoro indonesia, ananging yojo koyo to negoro cilik kang ngadek dhewe. yojo nduweni rojo kang diagung-agungke, nduweni toto coro lan budoyo kang ora luntur nganti saiki.
ah..dadi kangen yojo ki....
kutho kang dak arep-arep dadi papan panggonanku nganti enteking umurku.

:) ti2n
++love jogja forever++

:) ti2n.net ~love jogja forever~
kalbu ing sajeroning yojo...

jembar ngangkring @ 15 Dec 2004 | 11:25:37

Kalo saja Raffles sempat membaca tulisan di atas, ia pasti akan berteriak " Very.. very... exotic !!!"

Dan, saya pun setuju...

semoga jadi bapak yang baik
marai....

v-lost ngangkring @ 15 Dec 2004 | 11:33:47

wah, panjenengan dalem punika marai kula.
marai kangen.
marai pengen ndang mulih.
marai....


gak mudeng

Dino ngangkring @ 15 Dec 2004 | 12:37:18

sudah dibaca berkali kali pun sayah tetep gak mudeng ama bahasanya *maap* tidak semua pembaca angkringan orang jawa tulen hikz hikz seperti hal nya saya ini.. sekedar saran.. lain kali dibikin bilingual yah *2 bahasa gituh* jd kan sayah bisa ikutan mudeng hihihihi

Littledino
Gawat !

PsychobraiN ngangkring @ 15 Dec 2004 | 15:45:17

Gawat gawat gawaaattt...aku orang jawa tapi ko ngga begitu ngerti ama maksudnya,yaaaa....

- Demi Hidup Tak Perlu Harus Mati -

- Demi Hidup Tak Perlu Harus Mati -
mudeng sithik..

BeAcH-eM ngangkring @ 15 Dec 2004 | 17:01:55

Aku kie ora wong yojo, tapi yo ngerti sitik2, sirahku sampai snut-snut lan kemringat sak gede mouse....moco tulisane....(betul ra boso jawi ku iki ?) ahhh...susahne hidup dadi wong rantau...

kelingan pituture simbah

ariwwok ngangkring @ 15 Dec 2004 | 17:13:42

wah dadi kelingan mbahku nak ngendiko....
pripun niki....kulo inggih rodho radhong....

---learntokill---

---learntokill---
ngenes *_*

kopimorning ngangkring @ 15 Dec 2004 | 17:41:41

perasaanku sedikit miris dan perih membaca statemen adik2 original jawa yg tidak bisa memahami bhs jawa halus (padahal masih belepotan hihihi)....

thomas arie :
kakak acungi jempol utk keluhuran bahasamu, hanya makhluk2 gaib yg belom tentu paham :D :D jk.

t2n :
pancen ayu tenan sliramu, ngger ^_^

jembar :
swargi raffles ora kulino bengak-bengok, priyayine alus mulus hihi..

v-lost :
kalo kangen yojo, pulanglah... lepaskan kerinduanmu :)

dino :
utk mata kuliah ini, saya memaklumi kalo sampeyan kurang "dong" bude hargai ketekunanmu dgn membaca berulang2 utk memahaminya.

BeAcH-eM :
salut buatmu... maju terus pantang mundur

matirasa :
dadi-o wong jowo kang ora ilang jawane

ari :
mohon posting di atas diprint, dikasihkan simbah minta suruh nge-dhongke hehhee....

::::: memento mori :::::
campuk aduk

leah ngangkring @ 15 Dec 2004 | 18:52:46

kulo ngertos namung yen mbasake mboten terlalu saget. sak niki kulo njih badhe sinau basa jawi alus amarga prasyaratan ngadep ibu moro sepu hehehe *nah lu campur aduk bahasaku nehh... maap klo salah :P

Leah " 24/7 mom and wife "
walah jeng leyah

ngangkring @ 15 Dec 2004 | 21:05:16

badhe dados tiyang jogja nggih? ndherek bingah jeng.

ananging ... "yen mbasake mboten terlalu saget" ... huawerhuahw
pangapunten .. kulo ngekek rumiyin :))

=))


budhe, punika tuladhanipun "reply"

ngangkring @ 15 Dec 2004 | 21:14:12

budhe siska, panjenengan boten kedah ndamel reply ingkang enggal .. lah wong engine drupal saged dipun agem kados punika.

samangke, menawi badhe reply, dipun lajengaken kemawon wonteng ing andhapipun komentar saking para tukang utang (angkringan-ers) !!!

:D


terjemahan kopimorning :p

tixoez ngangkring @ 15 Dec 2004 | 22:28:41

sebelumnya maaf karena kelancangan saya menerjemahkan postingan ini tanpa minta ijin penulis.
mungkin dengan ini, yang ngga paham dengan bahasa jawa bisa jadi paham dengan apa yang ditulis oleh mbak kopimorning:

udah cukup lama aku mengembara meninggalkan yogya. semakin lama setelah saya tinggal tanahairku, semakin banyak orang2 yang pindah ke yogya. anak2 belajar di sekolah dan tepat hidup untuk belajar sopan santun. anak2 ngga mau cepat2 lulus kuliah, karena mereka betah hidup di yogya, menuh2i yogya. selain subur juga damai. saya kangen merasakan yogya seperti 5 tahun yang lalu, sebelum saya pergi ke jakarta sampai sekarang. jogja yang indah dan belum banyak polusi karena kendaraan hilir mudik.

kangen suara drumband setan di pagi hari dan saat magrib (ini cerita turun temurun dari nenek dahulu .. katanya bekas suara drumband pasukan belanda yang terbunuh), suara monyet2 menguap dan macan di gembiraloka (kebun binatang di yogya) pu gempu gempu gempuuuuuu (suara monyet versi mbak kopimorning), kangen melihat anak2 pacaran berseragam. sungguh .. cuma di kota yogya banyak kutemui pasangan yang kaos, helm, tutup muka, atau kaos kakinya disamakan (maksutnya si cow sama cew memakai kaos, helm, tutup muka, atau kaos kakinya yang sama)

terus .. para mahasiswi yang mengendarai sepeda motor cowok (sepeda motor yang ada tangkinya seperti tiger, GL pro, dll), cantik, montok, mengendarai tiger .. very2 exotic (jare alm. raffles :D :D ). jaaannn (suatu istilah untuk keheranan) .. ini cuman ada di yogya. saya belom pernah melihat mahasiswi di jakarta yang mengendarai motor cowok.

seminggu yang lalu saya pulang ke yogya. hari minggu mencari fotokopi di sekitar gejayan sebab di sekitar rumah ngga ada yang buka, dalam mencari tempat fotokopi saya harus melihat motor (mungkin maksutnya harus hati2 dalam mengendarai motor), melihat kiri kanan di mana yang ada fotokopi. jaaaannn .. gejayan sekarang dah semrawut kebanyakan papan baliho untuk iklan usaha. harus cermat di mana yang ada fotokopi. setauku 5 tahun yang lalu masih bersih dari papan reklame/iklan. byuh-byuh-byuh .. (suatu istilah menandakan heran). gejayan yang pernah rusuh/hancur jaman kekacauan reformasi sudah menjadi kota kecil yang mandiri di yogya. negara dalam negara.

malamnya aku ke teh poci pakualaman, untuk ke sana aku dari arah utara melewati gang kecil, menyebrang trus ke jalan hardjono sebelah timurnya puro pakualaman. setauku, itu merupakan jalan yang tidak berubah dari jaman dulu. keadaannya sunyi senyap di malam jam tujuh-an.

saudara saudara sekalian, maaf jika saya menulis pakai bahasa jawa sebab saya sedang merasa rindu dengan djaka lodang, majalah bahasa jawa. apa majalah itu masih hidup ???

heaven knows.

cct: yang dicetak miring adalah komentar dari tukang alih bahasa, yaitu tixoez !!! selanjutnya, bila ada postingan dalam bahasa jawa, sdr. tixoez akan segera menerjemahkan. terima kasih :D

***** tixoez.my.id *****
tooppp tenaaannn

ti2n ngangkring @ 16 Dec 2004 | 07:14:42

wah, pancen TOP tenan ki kang tikoez, sampe dibela-belain bikin transletan segala...siip..siipp..
semoga bermanfaat bagi yang nggak ngerti bahasa jawa.

:) ti2n
++love jogja forever++

:) ti2n.net ~love jogja forever~
weleh kang ableh ki..

leah ngangkring @ 16 Dec 2004 | 08:11:05

ngopo bleh ngakak :P Itu juga salah satu dari usaha belajar wekekekekekek

Leah " 24/7 mom and wife "
kamsia

kopimorning ngangkring @ 16 Dec 2004 | 09:38:32

suwun bleh... sori jik grotal-gratul aku... hihihi

::::: memento mori :::::
TOP BGT

Dino ngangkring @ 16 Dec 2004 | 13:31:16

om tixoezz emank TOP BGT makaseh yah.. jadi kan sayah bisa ikut menikmati cerita yg ada diangkringan ini.

Littledino
hidup tixoez

kopimorning ngangkring @ 16 Dec 2004 | 14:19:43

matur sembah nuwun yo leeee....

*sungkem*

::::: memento mori :::::
Ujian.

ngangkring @ 16 Dec 2004 | 14:32:10

Wah, ini ujian buat Rapa. Ini ujiaaannn *berusaha mengerti setiap kalimat dengan penuh semangat*


----------------------------------------------------
There is a pain, who no one can't understand.


:|

ndaru ngangkring @ 17 Dec 2004 | 01:12:15

still scratching my head! everything changes, includin' Jogja.

"I think a man only needs one thing in life. He just needs someone to love. If you can't give him that, then give him something to hope for. And if you can't give him that, just give him something to do."
Joko lodhang ROCKS !

andriw ngangkring @ 17 Dec 2004 | 09:39:25

1. Joko Lodhang masih ada, beberapa teman saya di yk adalah pelanggan setia (suer!). Bagi yang belum tau, Joko Lodhang adalah majalah bahasa jawa yang isinya macem-macem, mulai dari berita, cerita-cerita serem (jagading lelembut), cerbung (hiks, kadang agak2 ngeres2 gitu deh), cerita-cerita lucu, pelajaran bahasa jawa, komik, dan cerita semacam Nah Ini dia dalam bahasa jawa.
2. Mbak kopimorning omahe mesti cerak2 gedongkuning, ya. Hehehe, saya juga deket2 situ. Sampe sekarang juga masih kedengaran kok, suara siamang dan singa di gembiraloka. Dan juga masih jgua kedengaran suara dramben sayup2 di malem hari menjelang subuh (sekitar jam 2an).


Nembe kendel lengganan sawetawis

ndhasatos ngangkring @ 29 Mar 2007 | 04:16:12

Kula lengganan Djaka Lodhang sakin Januari 2006 dumugi sakmenika. Nanging wulan April badhe kendel rumiyin. Sawetawis mawon. Mangkih sanes wekdal badhe kula lajengaken malih.

Menawi badhe langganan gampil kok, saged dipun kirim mawi pos. Kula mapan wonten Jakarta, tigang wulan naming mbayar pitung dasa ewu kawanatus, kangge tigawelas edisi, sampun dugi kos.

Mangga rencang-rencang, enggal lengganan!

Nyuwun pirso lengganan Djoko Lodang

arinto13 ngangkring @ 25 Feb 2008 | 03:06:12

Nyuwun sewu mas Ndasatos, (wah kulo tepang kalih rencang setunggal niki, hehe....). badhe nyuwun pirso menawi badhe lengganan Djoko Lodang menika kulo saged kontak wonten pundi nggih? Kulo nyobi pados alamat wonten internet kok kadosipun mboten wonten.
Dos pundi kabaripun Logandeng????

Mtr nuwun


Menu
Member menu
Username

Password


Lost Password ?
New User Join Now
Getok Tular
» 07 Oct 2013 | 03:35:39
ngga bisa ganti avatar :(
» 05 Apr 2014 | 13:49:54
pun saget mas tixoes :D
» 18 Sep 2013 | 03:07:57
akhirnya para angkringers senior pelahan mundur karna mendekati udzur, sementara angkringers yunior sudah pindah ke cafe dan resto
» 26 Aug 2013 | 02:02:08
dalam rangka menggaet suara anak muda yg tergolong dalam barisan "Swing Vooter" maka gubernur pun nekat nonton METALICA
» 14 Aug 2013 | 03:00:14
ternyata suasana indah romadhon dan lebaran dinodai oleh ulah FPI dan penembak gelap, sementara warkop, angkringan masih tutup mudik pulang kampung
» 31 Jul 2013 | 01:56:46
awakku sik onok rek hehehe
» 18 Jul 2013 | 23:41:30
huwaloooooooooohhhh :)
» 16 May 2013 | 08:14:15
kok sepi mamring ngene yo ?
» 22 Jul 2013 | 00:12:35
do taraweh :D
» 30 Apr 2013 | 07:04:10
jendral pol susno duaji hilang. sudah waktunya para relawan, mapala dan tin sar bergerak membantu kejaksaan mencari susno duaji. saat hilang beliau ada di daerah bandung yg berkabut tebal
Silahkan Login / Register Untuk isi shoutbox
Banner